گزارش "یونیسف" از زندگی کودکان در ایران

 بر اساس گزارش نماینده صندوق کودکان سازمان ملل متحد در ایران 500 هزار کودک ایرانی زیر خط فقر و بیش از یک میلیون کودک نیز با کمتر از یک و دو دلار در روز زندگی می کنند.عکس 1

بر اساس گزارش "کاری اگه" 14 درصد از کودکان در ایران کار می کنند و تعداد فراوانی از کودکان دختر نیز بنا به علتهای متفاوت از تحصیل محروم بوده و تنبیه نیز در مدارس ایران همچنان انجام می گیرد. در گزارش "کاری اگه" آمده است، در حال حاضر 400 هزار کودک افغانی در ایران زندگی می کنند و فقط کودکانی که خانواده های آنها مجوز دارند حق رفتن به مدرسه را دارند و برای هر ترم نیز باید بین 100 تا 150 دلار پرداخت کنند در حالی که بر اساس عرف بین المللی کودکان پناهنده ساکن کشورهای دیگر حق برخوردداری از آموزش رایگان و طبیعی را دارند.

طبق این گزارش 7500 مورد ایدز در ایران گزارش شده است که در این میان ابتلای زنان و دختران 15 تا 24 ساله در حال افزایش می باشد. در مورد ابتلای کودکان به ایدز نیز اعلام شده است آمارهای ثبت شده به هیچ وجه با واقعیت ها مطابقت ندارد و آمار واقعی بیش از آمارهای دولتی است. در پایان این گزارش استانهای سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و هرمزگان از لحاظ میزان فقر، نابرابری های اجتماعی و آموزشی کودکان در مکانهای اول تا سوم قرار گرفته اند

/ 0 نظر / 31 بازدید