این آمار تایید نمی شود!

رئیس گروه کاهش فقر و توسعه اقتصادی سازمان ملل گفت: حدود کمتر از یک درصد جمعیت ایران نیز زیر خط فقر مطلق یعنی گرسنگی واقعی هستند.
محمدعلی فرزین افزود: در حال حاضر آمار فقر تغذیه‌ای در کشور بر مبنای تامین ۲۱۰۰ کالری در روز حدود ۷ تا ۸ درصد جمعیت کل کشور است که حدود ۵ میلیون نفر می‌شود.
رئیس گروه کاهش فقر و توسعه اقتصادی سازمان ملل با بیان اینکه فقر نسبی داشتن چیزهایی است که در یک جامعه معمول است مثل مسکن، لباس ، بهداشت، آموزش و... اظهار داشت: بیش از ۲۵ درصد جمعیت فعلی کشور دچار فقر نسبی هستند.
فرزین علت اصلی رشد فقر نسبی در ایران را تورم بالا در کشور اعلام کرد.
وی در ادامه گفت: طبق اهداف توسعه هزاره سوم سازمان ملل تا سال ۲۰۱۵ کشورها باید فقر و محرومیت را به نصف برسانند یعنی کمتر از ۷ سال برای رسیدن به این هدف فرصت باقی است.
رئیس گروه کاهش فقر و توسعه اقتصادی سازمان ملل در خصوص پیش‌بینی که از وضعیت ایران برای رسیدن به اهداف توسعه هزاره وجود دارد، تصریح کرد: اگر مجموع شاخص‌های اهداف توسعه هزاره را در نظر بگیریم و توقع داشته باشیم محرومیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی به نصف برسد، بعید است. چون در شاخص‌های محیط زیستی قطعاً نمی‌توانیم به این هدف دست پیدا کنیم.
فرزین تصریح کرد: درصد جمعیتی ما در فقر درآمدی مطلق در حال کاهش است اما فقر نسبی روندی رو به افزایش دارد.
وی گفت: ایران طی ۲۰ سال گذشته بر روی موضوع محرومیت کار کرده است و شاید نصف بودجه دولت هر ساله برای برنامه‌های اجتماعی مردم از جمله آموزش و پرورش، بهداشت، تامین اجتماعی و رفاه و... اختصاص می‌یابد که قطعاً اینها در کاهش فقر اثرگذار خواهد بود و در حال حاضر ایران نسبت به خیلی از کشورهای منطقه از نظر رفاه جوامع شهری پیشرفت خوبی داشته است.
رئیس گروه کاهش فقر و توسعه اقتصادی سازمان ملل اظهار داشت: یک مشکل ما که باعث می‌شود فقر نسبی مادی و درآمدی زیادی داشته باشیم بحث تورم است که همان مساله اقتصاد کلان است و در واقع قشرهای کم درآمد در کشور ما با این مسئله روبرو هستند البته دولت تا جایی که بتواند سعی می‌کند از طریق سوبسید و حمایت‌های نقدی و غیر نقدی و اعتبارهای خرد آن را جبران کند.
فرزین در خصوص سیاست‌های پیشگیرانه در راستای فقرزادیی گفت: بهترین کار این است که دو سیاست‌ را در کنار هم داشته باشیم که یکی سیاست‌های کلان اقتصادی است که بیشتر بر می‌گردد به نوع و کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها در سطح کلان یعنی دولت چه فرصت‌هایی را فراهم می‌کند که چه نوع سرمایه‌گذاریهایی صورت گیرد و اگر این سیاست به درستی انجام شود و در کنار آن سیاست‌های هدفمند خرد در سطح محله با رویکرد توانمندسازی انجام شود این دو با هم می‌توانند خیلی سریع با بازده زیاد و زود فقر را در جامعه حل کنند که در ایران هم این برنامه‌ها پیشنهاد شده و در حال ترویج است.
وی درباره حمایت‌های مستقیمی که در حال حاضر سازمان‌های حمایتی در ایران به فقرا می‌کنند، گفت: در سطح جهان رویکرد محرومیت‌زدایی و فقرزدایی بر مبنای توانمندسازی افراد است یعنی افراد هم به صورت فرد و هم در جمع با اعتماد به نفس بتوانند کارآفرین و غیر وابسته باشند اگر این رویکرد استفاده شود خوب است اما اگر تنها پول نقد را در اختیار فقرا قرار دهند از نظر ما در سازمان ملل تا حدی لازم است اما کافی نیست.
رئیس گروه کاهش فقر و توسعه اقتصادی سازمان ملل تصریح کرد: برای ریشه‌کنی فقر فقط و فقط توانمندسازی انسان‌ها می‌تواند کافی باشد.

همون طور که گفتم این آمار تایید نمیشه،توی یه سایت دیدم و گفتم برای شما بزارمش.

فقر یک واقعیت زشت توی دنیای ما است که منجر به ناهنجاری های غیر قابل کنترل در جامعه میشه.

خدایا خودت عاقبت ما را به خیر بگردان.

/ 0 نظر / 28 بازدید